ثبت نام مدیرعامل

hanie asked 2 سال ago

باسلام تقریبا ده سال پیش نام شخصی به عنوان مدیرعامل در شرکتی ثبت شده ولی این شرکت بعد از آن هیچگونه فعالیتی نداشته است. با این وجود بدلیل متفرق شدن اعضای هیات مدیره، در جهت انحلال آن شرکت نیز هیچ اقدامی نیز صورت نگرفته است. آیا این شخص می تواند دوباره نام خود را در شرکت دیگری به عنوان مدیرعامل ثبت نماید؟