شرایط انحلال شرکت سهامی خاص

شرایط انحلال شرکت سهامی خاص

گاهی مواردی از قبیل اتمام مدت فعالیت شرکت ، اختلاف نظر بین اعضا ، خواست خود اعضای شرکت و … انحلال شرکت اتفاق می افتد .
وقتی شرکتی منحل می شود باید به تمامی فعالیت های خود پایان بدهد .
هم چنین به تصفیه حساب های قبلی نیز بپردازد .
در زیر به مواردی اشاره می کنیم که باعث منحل شدن شرکت می شود :
موارد انحلال شرکت سهامی خاص

  • وقتی شرکت دچار فقدان موضوع برای فعالیت باشد یا این که انجام فعالیت مورد نظر غیر ممکن باشد .
  • در صورت تمام شدن مدت انقضای شرکت
  • ورشکسته شدن شرکت
  • زمانی که سهامداران تصمیم به انحلال شرکت بگیرند .
  • بنا به حکم دادگاه شرکت منحل شود .

مورادی که دادگاه حکم به انحلال شرکت سهامی خاص می دهد :

  • اگر شرکت بعد از به ثبت رسیدن هیچ گونه فعالیتی تا مدت ۱ سال انجام ندهد یا این که برای موضوع انتخابی شرکت اقدامی انجام ندهد .
  • اگر تا ۱۰ ماه هیچ جلسه ای از طرف مجمع عمومی برای رسیدگی به امور مالی تشکیل نشود .
  • در صورتی که سمت های مدیر عامل و هیئت مدیره تا ۶ ماه بدون متصدی باشد .
  • برای حالتی که انجام موضوع شرکت غیر ممکن است .
  • مدت انقضای شرکت پایان یافته اما مجمع عمومی جلسه ای برای انحلال تشکیل نداده اند .

در صورت نیاز به مشاوره به صفحه ی  تماس با ما بروید .

دیدگاهتان را بنویسید