پاسخ بهثبت شرکت تک نفره

خیر. ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به حداقل ۲ نفر اعضا می باشد. همچنین ثبت شرکت سهامی خاص نیز نیاز به حداقل سه نفر اعضا، بعلاوه ی دو نفر بازرس می باشد

نوشته شده در