پاسخ بهمسیر اینترنتی انحلال شرکت

موارد ثبتی به صورت اینترنتی در این موسسه انجام نمی گیرد. و همه ی اقدامات را وکلای شرکت به صورت حضوری پیگیری می کنند. در صورت تمایل به انجام کامل تمام مراحل انحلال توسط موسسه ی ثبت شرکت های ونک با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۲۳۰۱۰ تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در