پاسخ بهمناسب ترین شرکت برای ثبت

پاسخ به این سوال بنا به نحوه ی فعالیت و هدفتان از ثت شرکت متفاوت می باشد. در کل شرکت با مسئولیت محدود دارای مسئولیت کیفری کمتری نسبت به شرکت سهامی خاص می باشد. و همچنین نحوه ی اداره کردن و روال ثبت کردن آن نیز ساده تر از شرکت سهامی خاص می باشد. حال در صورتیکه شما بخواهید در مناقصات دولتی یا مزایدات شرکت کنید، یا تصمیم داشته باشید در آینده برای شرکت رتبه یا گرید بگیرید، باید شرکت سهامی خاص ثبت کنید. ضمن اینکه در شرکت با مسئولیت محدود نیاز به حداقل دو نفر اعضا می باشد در صورتیکه شرکت سهامی خاص باید دارای اعضای حداقل سه نفر به اضافه ی دو نفر بازرس باشد.

نوشته شده در