پاسخ بهنحوه ثبت کشفیات

با سلام. در صورتی که منظورتان از ثبت کشفیات همان ثبت اختراع می باشد، بله امکان ثبت آن وجود دارد. که روش و مراحل ثبت آن به صورت زیر می باشد:
شخص مخترع پس از مراجعه به ثبت شرکت ونک، و ارائه ی مدارک مورد نیاز (مدارک شناسایی و نمونه طرحی از اخترع مربوطه)، تقاضای ثبت نام کرده و پس از آن شخص باید توضیح کاملی از اختراع خود و کاربرد آن و غیر تکراری بودن آن ارائه دهد. سپس کارشناس اداره با توجه به اظهارات مخترع نامه ای به یکی از ارگان ها می نویسد و درخواست تائید آن را می دهد. سپس در صورت تائید، اختراع مورد نظر ثبت نهایی می گردد.

نوشته شده در