پاسخ بهنیاز به کارت بازرگانی در ثبت برند

 
خیر. تنها در صورتی که نام علامت تجاری شما لاتین باشد، داشتن کارت بازرگانی الزامی است.

نوشته شده در