Period of registration (مدت ثبت)

مدت ثبت برای اختراع یا علامت تجاری در قوانین کشورها متفاوت است. به عنوان مثال برای ثبت یک علامت تجاری می تواند از ۳ ماه تا ۲ سال باشد، در بعضی از کشورها ممکن است ثبت یک اختراع بیش از ۶ سال به طول انجامد که این مدت به عنوان مثال در ایران که ثبت اختراع به صورت اعلامی پذیرفته است به مراتب کمتر است.

نوشته شده در