publication of application (انتشار اظهارنامه)

با توجه به معاهده قانون اختراع و همچنین معاهده همکاری ثبت اختراع، اظهارنامه مربوط به اختراع بلافاصله پس از اختراع، اظهارنامه مربوط به اختراع بلافاصله پس از خاتمه مدت ۱۸ ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا از تاریخ حق تقدم منتشر می شود.

نوشته شده در