بایگانی

Mark associated (علامت مشترک)

در علامت مشترک دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از تعداد زیادی علامت تجاری متفاوت با خصوصیات مشترک استفاده کند. در [بیشتر]

Mark combined (علامت ترکیبی)

در علامت ترکیبی دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از علامت تجاری خود در پیوند با علامت دیگری استفاده کند. در [بیشتر]

Mark figurative (علایم تصویری)

علایم تصویری علایم غیر نوشتاری هستند که معمولا به دسته های مختلفی  از قبیل علایم صرفا تصویری، علایم تصویری همراه با طراحی، اشکال، [بیشتر]