بایگانی

Olympic symbol (سمبل المپیک)

این اصطلاح در معاهده نابرویی برای حمایت از نشان المپیک آمده است. این معاهده در سال ۱۹۸۱ میلادی به تصویب رسیده است. کلیه [بیشتر]

Opposition (اعتراض)

ذی نفع نسبت به صدور ورقه اختراع یا ثبت علامت تجاری می تواند تحت شرایطی به مرجع ذی صلاح اعتراض کند که در [بیشتر]