الزام تغییر محل برای انحلال

مشاوره آنلاینالزام تغییر محل برای انحلال
مخفی 7 سال قبل

شرکت با مسیولیت محدود غیر فعال مطلق از بدو ثبت بعد از دوازده سال برای انحلل اقدام کرده بااین توضیح که ادرس اساسنامه که محل سکونت یکی از شرکا بوده دراین فاصله زمانی تغییر داده شده وچون شرکت کاملا غیر فعال بوده تغییر ادرس درج روزناامه نشده است.ایا برای انحلال با ادرس قدیم میتوان صورتجلسه را درسامانه درج کرد یا نیاز بانتشار اگهی تغییرات واهد بود؟وایا در هنگام انحلال نشانی اعلامی مورد بازدید قرار خواهد گرفت؟با تشکر حاتمی