انحلال شرکت

ali mohamad doroudian 7 سال قبل

سلام
ایا برای درج انحلال از جا یا جاهایی باید بریم مفاصا بگیریم؟
هزینه فیش های واریزی برای انحلال شرکت مسئولیت محدود چقدر هست؟ 
واینکه بعد از درج انحلال به کدام سازمان ها باید اطلاع بدیم
و کد اقتصادی کد فروش فصلی و کد کارگاهی بیمه چه میشه؟ تک تک باید بریم ابطال کنیم؟