ثبت شرکت صوری

مخفی 7 سال قبل

با سلام . شخصی از من خواسته تا  ۵  درصد از سهام یک شرکت مسئولیت محدود را به نام بنده ثبت کند و پس از آن در دفترخانه  حق هر گونه ادعا در سود آن را از من بگیره. می خواستم بدونم که آیا این کار غیر قانونییه؟