صورتجلسه تغییرات هیات مدیره

مشاوره آنلایندسته بندی: دیگر مسائل ثبتی شرکتیصورتجلسه تغییرات هیات مدیره
ابوالحسنی 7 سال قبل

با سلام سئوال اول : نامه ای مبنی بر درخواست رفع نقص همراه با مستندات اداره ثبت خواسته ، آیا متن نامه باید دقیقا چی باشه ؟در سربرگ و با امضا ء کلیه موسسین باشد یا خیر ؟ سئوال دوم: ایراد دومی که تو صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره گرفته شده است ، عدم امضاء کلیه اعضاءهیات مدیره است، آیا اعضایی که داخل صورتجلسه ثبت شدن به عنوان اعضای هیات مدیره باید امضاء کنن یا اعضای قبلی ؟ سئوال دوم : اعضای هیات مدیره دقیقا باید کجای صورتجلسه تغییرات رو امضاء کنن با تشکر فراون

1 پاسخ
الهام یوسفی عضو سایت 7 سال قبل

با سلام. با توجه به آنچه که می توان از توضیحات شما دریافت کرد، موضوع تغییرات شرکت شما، انتخاب هیئت مدیره می باشد. با توجه به نوع شرکت شما، باید جلسه ی مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) را تشکیل و صورتجلسه ای را تحت آن تنظیم نمایید.
این جلسه باید با حضور کلیه شرکاء، یا اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا تمدید
تعداد اعضای هیات مدیره) تصمیم گرفت.
شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی می باشد.
-تمام شرکاء باید زیر تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
-صورتجلسه باید در دو یا چند نسخه تهیه و زیر تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
-صورتجلسه می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
در صورت کسب مشاوره و راهنمایی بیشتر لطفاً با شماره تلفن ۸۸۶۲۳۰۱۰ تماس فرمایید.