عدم ثبت تغییرات

مخفی 7 سال قبل

با سلام
من میخواهم در شرکت تغییر آدرس ایجاد کنم اما ایرادی که میگیرد مینویسد شرکت در وضعیت انحلال است و صورتجلسه دارای تصمیم غیرمجاز برای این وضعیت می باشد در صورتیکه هیئت مدیره تمدید هم شدن و هیچ گونه مشکل دیگری نیست
لطفا راهنمایی فرمائید