نحوه ثبت کشفیات

مخفی 7 سال قبل

باسلام و حترام
آیا امکان مشاوره حهت ثبت کشفیات از شما وجود دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، لطفا مراتب را به اینحانب منعکس نمایند.
                                                                 باتشکر
                                                         البرز  فنایی