بایگانی

annual fee (هزینه سالانه)

براساس بند (۶) ماده ۱۱ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، یکی از وظایف مدیر کل این است که حق الزحمه ها و [بیشتر]

fee (هزینه)

این لغت در اسناد مختلف وایپو مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در بند (۱) ماده ۱۵ آیین نامه معاهده همکاری [بیشتر]