اضافه ارزش سهامی یابهای انتشار

 

می دانیم که در بدو تاسیس شرکت مجموع ارزش اسمی سهام معادل آورده های نقدی و غیر نقدی سهامداران شرکت می باشد بنابراین در این مرحله هیچگونه اختلافی بین ارزش اسمی و ارزش تجاری سهام وجود ندارد ولی در اثر فعالیت و رونق بازار شرکت تغییراتی در ارزش تجاری سهام به وجود می اید که عملا بیشتر از ارزش اسمی ا می باشد بطور مثال اگر شرکتی دارای ۳۰ میلیون ریال سرمایه بوده که به ۳۰ هزاران سهم هزار ریالی تقسیم گردیده و دارای ۱۵ میلیون ریال اندوخته باشد ارزش تجاری هر سهم عبارت خواهد بود از :
شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهام به عنوان اضافه ارزش سهام از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازا ان سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.(ماده ۱۶۰ لایحه اصلاحی ).

اگر شرکت وجوه دریافتی از بابت اضافه ارزش سهام را جزو سرمایه شرکت منظور نماید در چنین صورتی غیر قابل تقسیم بین سهامداران خواهد بود اما بر عکس اگر انها را به ذخائر شرکت منتقل سازد می تواند پس از کسر مخارج و استهلاکات و ذخیره ها و غیره مابقی اضافی مذکور را بین صاحبان سهام توزیع نماید و یا سود قابل تقیم مزبور را به سرمایه انتقال دهد.

دیدگاهتان را بنویسید