تصفیه اموال شرکت

تصفیه اموال شرکت

تصفیه اموال شرکت به دو طریق قراردادی و قانونی انجام می گیرد .
نحوه ی تصفیه قراردادی در اساسنامه ذکر می شود .
تصفیه قانونی زیر نظر نظارت احتمالی دادگاه صورت می گیرد .
در تصفیه قانونی در مورد شروع و زمان تصفیه ، شخصیت حقوقی شرکت ، مدیر تصفیه و پایان تصفیه صحبت می شود .
عمل تصفیه اموال به دست مدیران صورت می گیرد مگر این که در اساسنامه توسط شرکا افرادی برای این کار قید شوند .
مدیر وظیفه دارد که اموال و دارایی را تقسیم کند و مطالبات و بدهی را وصول کند .
هم چنین باید به کارهایی که انجام می شود پایان دهد .
مدیر حق تقسیم اموال مانده را قبل از پرداخت بدهی ها ندارد و باید تا پایان پرداخت مطالبات این مبالغ را پرداخت کند .

شروع و مدت تصفیه اموال

طبق قانون تجارت اموال شرکت زمانی که شرکت انحلال می یابد باید تصفیه شود .
وقتی شرکت باید به تصفیه بپردازد نباید هیچگونه معامله جدیدی را منعقد کند .
عمل تصفیه ممکن است سال ها به طول انجامد و قانون مدت معینی را برای این کار تعیین نکرده است .
برای پایان مدت تصفیه قانونی وجود ندارد که آیا بعد از ختم تصفیه باید شرکا حاضر باشند یا خیر ؟

شخصیت حقوقی شرکت
در تمام مدت تصفیه اموال شخصیت حقوقی حاضر می باشد و مدیران تصفیه اموال می توانند تمامی فعالیت های لازم برای تصفیه را انجام دهند .
برای این کار می توانند با وکیل نیز به انجام این کار اقدام کنند .

برای دریافت پاسخ سوالات خود به صفحه ی پرسش و پاسخ مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید