تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت ، جزو موارد پر اهمیت می باشد که در اساسنامه قید می شود .
مدیران تنها اجازه ی فعالیت در چارچوب تأیین شده توسط اساسنامه را دارند .
همین طور امکان استفاده از سرمایه شرکت خارج از شرکت را از بین می برد .
ما در این مطلب سعی داریم به تغییر موضوع شرکت بپردازیم .

تغییر موضوع شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده با اضافه کردن و کم کردن موضوع اتفاق می افتد .
بعد از این که تغییر اتفاق افتاد شرکا و اعضای شرکت باید صورتجلسه را امضا کنند .
در زمان تشکیل جلسه مجمع مدارک لازم باید آماده شود .
این مدارک باید طی چند روز به اداره ثبت شرکت ها فرستاده شود .
زمانی که برای تغییر موضوع لازم است ۳ هفته می باشد .

وقتی موضوع مورد نظر برای ایجاد تغییر انتخاب شد باید در نظر بگیریم که آن موضوع نیاز به اخذ مجوز را دارد یا خیر ؟

مدارک مورد نیاز برای تغییر موضوع شرکت

تهیه جواز موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند .
آماده سازی یک نسخه از روزنامه رسمی
تهیه یک نسخه از آگهی تأسیس
در صورت وجود آخرین تغییرات باید یک نسخه کپی از آن ها تهیه شود .
مدارک شناسایی اعضای شرکت مثل شناسنامه و کارت ملی

در صورت داشتن سوال به صفحه مربوط به پرسش و پاسخ مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید