تفاوت شرکت سهامی خاص و سهامی عام

در ثبت شرکت سهامی عام حداقل ۵۱% از سهام بوسیله ی بورس به مردم تسلیم می گردد. بدین صورت شرکت های سهامی عام تنها شرکت هایی هستند که در بورس مورد قبول می باشند.

  • در شرکت سهامی خاص، سهام شرکت به سهامداران و اعضای هیأت مدیره متعلق امی باشد که نام آنها در اساسنامه ذکر شده است و افراد دیگر تنها با تنظیم کردن صورتجلسه ورود به شرکت می توانند سهم خود را بستانند.
  • در شرکت سهامی عام، برای فراهم کردن سرمایه، برای پذیره نویسی عمومی اقدام می گردد. در صورتیکه، در شرکت های سهامی خاص، فرمان درخواست عمومی را ندارند. فقط شرکتهای سهامی عام هستند که فرمان صدور اوراق قرضه را دارا هستند.
  • در شرکتهای سهامی عام، برای نقل و انتقال سهام، نیازی به اخذ موافقت افراد سهامدار نمی باشد. در صورتیکه در شرکت های سهامی خاص هر نقل و انتقال سهام، وابسته به موافقت هیات مدیره و مدیران می باشد.
  • در شرکت های سهامی خاص، اعضای هیئت مدیره حداقل ۳ نفر ولی در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید