تقسیم سود به سرمایه میان شرکای شرکت

تقسیم سود

در شرکت های تجاری همکاری در جهت هدفی مشترک صورت می گیرد .
علاوه بر آن به تقسیم سود به سرمایه میان شرکا نیز پرداخته می شود .
دو یا چند نفر با آوردن سرمایه و سود حاصل از فعالیت های خود اقدام به ایجاد شخصیت حقوقی می کنند .
این شخصیت حقوقی رفته رفته مالک سرمایه و سود های حاصل از فعالیت تجاری می شود .

تقسیم سود میان شرکا

در ابتدا به تعریف سود می پردازیم .
سود به منفعت مالی می گوییم که بعد از کسب درآمد های ناشی از فعالیت از کل هزینه های لازم برای کسب درآمد کم می شود بدست می آید .
حال باید گفت تنها زمانی که سود بدست آمده میان شرکای شرکت تقسیم شود می توانیم عنوان شرکت تجاری را روی آن قرار دهیم .

موضوع تقسیم سود به سرمایه میان شرکا در گذشته باعث ایجاد تمایز میان شرکت و انجمن بود اما امروزه اینطور نیست .
امروزه سود در هر دوی انجمن ها و موسسات میان اعضا تقسیم می شود و این موضوع تمایزی ایجاد نمی کند .
تمایزی که وجود دارد به نوع فعالیت موسسات و انجمن ها مربوط می شود .
اگر فعالیت بخشی در حیطه ی ادبی ، مذهبی ، اجتماعی و هنری باشد به آن بخش مؤسسه می گوییم .
ولی اگر فعالیت صرفا در راستای تجاری و اقتصادی باشد به آن بخش شرکت می گوییم .

نحوه ی تقسیم سود به سرمایه
تقسیم سود به سرمایه نسبت به سرمایه ی هر شخص صورت می گیرد .
در شرکت های مدنی امکان جابه جایی سرمایه وجود ندارد .
در شرکت های تجاری می توان به هر میزان که می خواهند به هر یک از شریکان سود بدهند .
البته نباید این طور باشد که به یکی از شریکان هیچ سودی نرسد .

در شرکت های سهامی نیز سود به نسبت سهام تقسیم می شود .
در فرانسه کسی بیش ترین سود را می برد که دارای سهام مضاعف باشد .
در کل  سود به نسبت سرمایه تقسیم می شود .
مگر این که یکی از شرکا کاری را انجام دهد و به نسبت آن کار سود بیش تری بدست آورد .

برای گرفتن پاسخ سوالات خود به صفحه ی پرسش و پاسخ در این سایت مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید