ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

ثبت تغییرات شرکت

در شرکت با مسئولیت محدود با در نظر گرفتن اختیاراتی که اساسنامه شرکت به شرکا می دهند ، قادر خواهند بود تغییرات لازم را اعمال کنند .
اعمال تغییرات شرکت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد .
در ادامه تغییرات شرکت و مراحل ثبت تغییرات شرکت را شرح می دهیم .

تغییرات شرکت

تغییر نام شرکت
تغییر آدرس شرکت
تغییر موضوع شرکت
انتقال سهم الشرکه شرکا
افزایش سرمایه با اضافه شدن شرکا جدید
افزایش سرمایه شرکت بدون اضافه شدن شرکای جدید
کاهش سرمایه شرکت با خارج شدن شرکای جدید
کاهش سرمایه بدون خارج شدن شرکای جدید
تغییرات اساسنامه شرکت

در این مقاله به مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت می پردازیم .

مراحل ثبت تغییرات موضوع شرکت با مسئولیت محدود

ابتدا مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود .
سپس صورتجلسه ای مبنی بر تغییر موضوع شرکت بامسئولیت محدود تنظیم و به امضای کلیه شرکا با ذکر میزان سهام هر یک می رسد .
اگر موضوع انتخابی نیاز به اخذ مجوز داشته باشد باید نسبت به اخذ آن از اداره ثبت شرکت ها اقدام نمود .
یک نمونه استعلام از موضوع انتخابی تهیه کرده و به مرجع ذی صلاح ارائه می دهیم .
در مدت تعیین شده باید پاسخ استعلام را دریافت کنیم .
پاسخ دریافت شده را باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهید .
پس از این که مدارک تحویل داده شد دفاتر ثبت باید توسط متقاضی ثبت تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود امضا گردد .

برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به صفحه ی تماس با ما مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید