دفاتر پلمپ و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

بر اساس قانون تجارت زمانی که شرکتی به ثبت می رسد باید کلیه هزینه ها و درآمد های ناشی از آن را در دفاتر پلمپ ثبت کند .

دو نوع دفاتر پلمپ داریم که کی از آن ها دفاتر کل و دیگری به دفاتر روزنامه معروف می باشند .

دفتر روزنامه
کلیه هزینه های ریز در طول فعالیت روزانه شرکت در این دفاتر وارد می شوند .

دفتر کل
کلیه ی هزینه های خورد وارد شده در دفتر روزنامه به صورت هفتگی در دفتر کل وارد می شود .
کلیه فعالیت های تجاری و هزینه های ناشی از آن باید در این دفاتر به ثبت برسند و اخذ ، تکمیل و ارائه این دفاتر الزامی است .
در صورت رعایت نکردن هر یک از موارد شرکت مورد نظر علی الراس خواهد شد .
حتی در صورت نداشتن فعالیت شرکت باید این دفاتر را به صورت خالی به بخش دارایی و مالیات شرکت اعطا کند .
این دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و مالیات پلمپ می شوند و علت نام گذاری نیز همین است .

مدارک لازم جهت دریافت پلمپ دفاتر

کلیه مدارک شناسایی اعم از کارت ملی و شناسنامه و تهیه کپی از این مدارک در اداره اسناد رسمی تمامی اعضای شرکت
یک نمونه اسکن شده از روزنامه رسمی مربوط به ثبت شرکت
یک نمونه اسکن شده از آخرین تغییرات شرکت
مهر متعلق به شرکت

برای دریافت پاسخ سوالات خود به صفحه ی پرسش و پاسخ در این سایت مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید