رد اعتبار علامت بین المللی

براساس بند (۶) ماده (۵)، مراجع ذی صلاح نمی توانند یک علامت بین المللی را بی اعتبار اعلام کنند، مگر این که قبلاً مراتب در زمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهد شد.
با توجه به ماه (۵) مکرر موافقت نامه، مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت، مانند نشان های نجابت خانوادگی، تمثال ها ، امتیازات افتخار، القاب، اسامی تجاری، اسامی اشخاص غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات کشورهای متعهاهد درخواست کنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام می شوند معاف خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید