درباره ی شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک شریک سهام دار تشکیل می شود .
وقتی صحبت از شرکای سهامی می باشد مقصود شرکایی هستند که آورده های آن ها به صورت سهام است و تا میزان سهام خود مسئول می باشند .

در این میان شرکای دیگری که از آن ها صحبت کردیم شرکای ضامن می باشند که سهمی از سهام ندارند .
وظیفه آن ها شامل پرداخت کامل قروض و تعهدات شرکت می باشد .
حتی اگر قروض شرکت بیش تر از دارایی شرکت باشد نیز نسبت به پرداخت آن ها مسئول می باشد .
مسئولیت شرکای ضامن در صورت تعدد آن ها طبق مقررات شرکت تضامنی می باشد .

اداره شرکت مختلط سهامی 

این شرکت توسط شریک یا شرکای ضامن اداره می شود .
از خصوصیات ویژه این شرکت در نظر نگرفتن وظیفه خاص برای مدیریت شرکت و مدت زمان مدیریت می باشد .

نظارت بر امور شرکت مختلط سهامی 
طبق قانون تجارت ، نظارت بر امور شرکت توسط هیئتی می باشد که از میان شرکا برگزیده می شوند و تعداد آن ها ۳ نفر می باشد .
این تعداد به وسیله مجمع عمومی دارنده سهام از میان شرکای سهامی یا شرکای ضامن انتخاب می شوند .

ویژگی های شرکت مختلط سهامی در نحوه تقسیم سود

از خصوصیات شرکت که می توان به عنوان جنبه ی مثبت این شرکت برای تشکیل آن در نظر گرفت تقسیم سود حاصل از فعالیت های شرکت می باشد .
این کار طبق سلیقه ی خود شرکا که در اساسنامه ذکر می شود صورت می گیرد .

برای کسب اطلاعات بیش تر به صفحه تماس با ما  مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید