مالیات شرکت ها

مالیات شرکت ها

 

طبق قانون تمامی شرکت هایی که اقدام به ثبت شرکت می کنند موظف به پرداخت مالیات می باشند .
هر گونه بی توجهی به مقررات مالیاتی منجر به وارد شدن تبعات سنگینی به شرکت ها می باشد .
از جمله تبعاتی که بر شرکت ها وارد می شود عدم استفاده از امکانات و تسهیلات قانونی می باشد .
اضافه بر این که شرکت ها از این مزایا محروم می شوند باید نسبت به پرداخت جریمه نقدی نیز اقدام کنند .
از طرفی این گونه شرکت ها به صورت علی الرأس از طرف اداره مالیات و دارایی مورد بررسی قرار می گیرند .

برای پرداخت مالیات باید میزان مالیات مربوط به سال مالی محاسبه شود .
سپس اظهارنامه و ترازنامه مربوط به امور مالیاتی پس از محاسبه باید به اداره امور مالیاتی تسلیم شود .

پرداخت مالیات مستقیم

یکی از انواع مالیاتی که باید محاسبه شود مالیات مستقیم می باشد .
مالیات مستقیم در واقع مالیاتی است که مستقیما از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی بدست می آید .
شرکت ها  نسبت به پرداخت مالیات مربوط به فعالیت های انتفاعی بعد از کسر معافیت های لازم اقدام می کنند .

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه ثبت شرکت ها و امور مالیاتی به صفحه ی تماس با ما مراجعه کنید .

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید