مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

انحلال شرکت 

مدیر شرکت تا زمانی وظیفه ی کنترل و نظارت بر اجرای امور را دارد که شرکت به اصلاح زنده می باشد .
زمانی که انحلال شرکت رخ می دهد در واقع حیات شرکت به پایان رسیده است .
این منجر به تمام شدن دوره ی فعالیت مدیر شرکت می شود .
اما برخی امور در زمان انحلال شرکت لازم الاجرا می باشند .
مانند امور مربوط به تصفیه مطالبات شرکت و تقسیم سود و سرمایه میان شرکا می باشد .
که برای این کار شخصی به عنوان مدیر تصفیه برگزیده می شود .
مدیر تصفیه می بایست به اداره ثبت مراجعه کند .

کارشناسان را از این موضوع مطلع سازد تا در اداره یه ثبت انحلال شرکت پرداخته شود .
اگر این مهم از سوی مدیر تصفیه انجام نگیرد تا زمانی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده باشد در برابر اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود .
حتی شرکتی که به موجب انحلال شرکت فعالیتی ندارد تا زمانی که نسبت به ثبت انحلال شرکت اقدامی نکرده است مشمول مالیات می گردد .
یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت با مسئولیت محدود می باشد .
در این مقاله می خواهیم مدارک لازم جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود را بیان کنیم .

مدارک لازم جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

چنان چه شرکت منحل شود باید صورتجلسه ای مبنی برانحلال شرکت با مسئولیت محدود تنظیم گردد .
این صورتجلسه به امضای تمامی شرکا برسد .
اگر یکی از شرکا راضی به انحلال شرکت نباشد و صورتجلسه را امضا نکند ، هیچ یک از شرکا مجاز به منحل کردن شرکت ندارند .
اگر احدی از شرکا یه هر دلیلی حضور نداشته باشد ولیکن برای انحلال شرکت وکالت نامه تام به شرکا داده باشد ، شرکا مجاز به انحلال شرکت بدون حضور او خواهند بود .
در غیر این صورت انحلال شرکت امکان پذیر نخواهد بود .
روزنامه رسمی پایانی شرکت که در آن آگهی های شرکت وجود داشته باشد .
اگر مدیر تصفیه غیر از شرکا انتخاب گردد باید کپی شناسنامه به همراه داشته باشد .
سندی که نشان دهنده دعوت شرکا به جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با اکثریت آن ها طبق تشریفات اساسنامه تشکیل شده باشد نیز باید ارائه گردد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با می توانید به صفحه ی تماس با ما مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید