مدارک لازم جهت انحلال شرکت

  • کپی تمام مدارک ثبتی شرکت
  • از جمله: اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تأسیس، آگهی روزنامه
  • آگهی آخرین تغییرات شرکت
  • کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل تمامی اعضای شرکت
  • انحلال شرکت بین ۱۵ تا ۳۰ روز کاری زمان خواهد برد.

دیدگاهتان را بنویسید