مراحل ثبت شرکت تعاونی

ابتدا اعضا اصلی که تشکیل شده از متقاضیان واجد شرایط قانونی می باشند، تشکیل می شوند.
سپس اقدامات لازم جهت طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه مطابق قانون و فراخواندن افرادی که واجد شرایط می باشند.
و تشکیل اولین جلسه و تعیین اعضا هیئت رئیسه و تنظیم اساسنامه انجام شود.
البته افرادی که می خواهند چنین شرکتی ثبت کنند باید در کلاس هایی که خود سارمان تعاونی که یک هفته بعد از تقاضا برگذار می کند شرکت کنند و در مورد مسائلی که مربوط به ثبت شرکت تعاونی می باشد باید مسائل را به خوبی متوجه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید