علت ثبت تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات به معنی آخرین تحولات و بروزرسانی های شرکت می باشد که چند نتیجه اصلی را در بر خواهد داشت:

  • جلب میزان اعتماد و رضایتمندی مشتریان
  • جلب اعتماد شرکا و سهامداران
  • افزایش میزان اعتبار شرکت

در تمامی مواردی که قانونی است، روزنامه رسمی که آخرین تغییرات شرکت را دربردارد، برای پیشگیری از مشکلات رخ داده ی قانونی، مورد نیاز می باشد و همه ی تغییراتی که در شرکت مورد نظر رخ می دهد الزام به ثبت آن می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید