نحوه محاسبه مالیات شرکت ها

محاسبه مالیات شرکت ها اصولاً متفاوت می باشد. ولیکن در زمانی که دفاتر قانونی اخذ شده باشد و  همچنین سود و زیان شرکت محاسبه شده باشد. بعد  از کم کردن هزینه درآمد معمولاً ۲۵% مالیات محاسبه می شود.

همچنین برخی از شرکت ها، بعضی از امور خود را در دفاتر ثبت نمی کنند، تا بدین صورت از مالیات بگریزند.

ولی اگر یکی از موارد، مغایرت داشته باشد، شرکت، مالیات علی الراس می شود.

در صورتیکه شرکت فعالیت نداشته باشد به هیچ عنوان شامل مالیات قابت نمی باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید