نمونه نامه عدم فعالیت

برای نوشتن نامه عدم فعالیت می توانید از متن زیر استفاده نمایید.

بسمه تعالی
اداره محترم مالیاتی
حوزه محترم  شماره ……….

با سلام احتراما، به استحضار می رساند این شرکت ……………. به شماره ثبت …………. در سال مالی …………. هیچگونه فعالیت مالی نداشته است.
جهت اطلاع و درج در پرونده مالیاتی  ارسال می گردد.

با احترام
مدیر عامل

دیدگاهتان را بنویسید