پذیره نویسی چیست و مدارک لازم جهت اخذ مجوز پذیره نویسی

پذیره نویسی

پذیره نویسی در واقع عملی است حقوقی که به موجب آن شخص برای تأمین سرمایه شرکت مقداری از آن را تقبل می کند .
به اندازه ای که سرمایه را تأمین کرده در شرکت سهامی عام شریک می شود .

مدارک لازم جهت اخذ مجوز پذیره نویسی شرکت سهامی عام

طبق ماده ۷ ل . ا . ق . ت تهیه دو برگ اظهارنامه که توسط مؤسسین شرکت امضا شده باشد دو نسخه اساسنامه و دو نسخه پذیره نویسی الزامی است .
سرمایه ای که توسط سهامداران شرکت باید تقبل شود ۲۰ درصد از سرمایه کل می باشد .
از این ۲۰ درصد در مرحله پذیره نویسی باید گواهی پرداختی ۳۵ درصد را نیز ارائه کنید .
اگر سرمایه ارائه شده به صورت غیر نقدی باشد اصل مدارک مالکیت نیز به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد .

هم چنین اعلام نام روزنامه کثیر الانتشار را نیز باید ارائه کنید چون اطلاعیه های بعدی در این روزنامه به چاپ خواهد رسید .
در مرحله ی بعدی کارشناسان اداره ثبت شرکت ها پس از مطالعه مدارک و تطبیق آن ها با مفاد قانون در صورت عدم وجود مشکل تصمیم به صدور مجوز می نماید .
اعلامیه باید در روزنامه آگهی شود .
در بانکی که سهام شرکت سهامی عام را متعهد می شود و به فروش می رساند به نمایش گذاشته شود .

در این اعلامیه مهلتی جهت پرداخت مبلغ به صورت نقدی تعیین می شود .
علاقه مندان با مراجعه به بانک و امضای ورقه ها رسید آن را اخذ می کنند .
اگر ورقه ی اعلامیه امضا شود تمامی قوانین موجود در اساسنامه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت .

برای کسب اطلاعات بیش تر به صفحه تماس با ما مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید