پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر مالیاتی

شرکت های تجاری طبق قانون تجارت ملزم به داشتن دو دفتر می باشند .
شرکت هایی که دربرگیرنده قوانین مالیاتی هستند باید به پلمپ دفاتر مالیاتی خود بپردازند .

دفتر روزنامه :
دفتری که در آن همه ی اطلاعات از قبیل داد و ستد ها ، بدهی ها ، مطالبات و … نوشته می شود .

دفتر کل :
به دفتری که در آن کلیه اطلاعات شامل معاملات انجام گرفته در طول ۱ هفته توسط تاجر به صورت خلاصه وارد می شود .

نحوه پلمپ دفاتر مالیاتی

شرکت های تجاری برای ثبت بسیاری از اطلاعات به دفاتر کا و دفاتر روزنامه نیاز دارند که این دفاتر در قالب ۵۰ برگ ، ۱۰۰ برگ و ۲۰۰ برگ می باشند .
برای فعاالیت های تجاری که تعداد داد و ستد های آنان زیاد است به دفاتر ۲۰۰ برگ نیاز می باشد .
استفاده از مزایای زیادی دارد .
به عنوان مثال اخذ کد اقتصادی ، وضوح چگونگی انجام امور مالیاتی ، اخذ کارت بازرگانی و …

مراحل پلمپ دفاتر مالیاتی 
ابتدا وارد سایت ثبت شرکت ها می شویم .
شخص حقوقی مورد نظر را انتخاب کنید و اطلاعات مربوط به آن را وارد کنید .
آدر محل اخذ دفاتر پلمپ را وارد کنید .
در آخر در صورت صحت اطلاعات گزینه ی تأیید شخصیت حقوقی را انتخاب کنید .

اگر مایل به پرسیدن سؤالات خود هستید می توانید به صفحه ی پرسش و پاسخ در این سایت مراجعه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید