پاسخ بهثبت شرکت صوری

با سلام. خیر این کار مشکل قانونی ندارد. و در صورتیکه این امر مبنی بر اعلام رضایت و موافقت شما باشد و شخص مورد نظر مورد اطمینان شما باشد و همچنین در دفترخانه نیز ثبت رسمی شود و حتماً این نکته قید شود که شما در سود و زیان آن شرکت هیچ نقش و مسئولیتی ندارید مشکل ساز نخواهد بود. 

نوشته شده در