to Transfer an application (انتقال دادن اظهار نامه)

مخترع یا صاحب علامت تجارتی می تواند کلیه حقوق خود را در رابطه با اظهار نامه اختراع یا ثبت علامت تجارتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کرده است را طی قراردادی به دیگری منتقل کند .

نوشته شده در