Ornamental (تزئینی)

این اصطلاح معمولا در تعریف کلی طرح صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا طرح صنعتی به طور کلی حالت تزئینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد این حالت خاص ممکن است به شکل، الگو یا رنگ کالا بستگی داشته باشد.

نوشته شده در