Registration of patents (ثبت اختراعات)

اداره مالکیت صنعتی در صورتی که اظهارنامه تسلیمی از سوی مخترع را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد اختراع را ثبت و مبادرت به صدور ورقه اختراع می نماید.

نوشته شده در