Right of personal posseision (حق مالکیت شخصی)

همانطور که بند ب ماده ۴ کنوانسیون پاریس آمده است، اقدامات اشخاص ثالث در دوره حق تقدم، موجب هیچ گونه حق مالکیت شخصی برای او نخواهد بود.

 

نوشته شده در