to classify (دسته بندی کردن،طبقه بندی کردن)

طبقه بندی کالاها و خدمات و همچنین اختراعات مزایای زیادی دارد. از جمله این که کارشناسان اداره مالکیت صنعتی و همچنین محققین قادر خواهند بود که با صرف کمترین زمان خصوصاً از طریق رایانه به اطلاعات لازم در رابطه با علائم تجاری و اختراعات و همچنین طرح های صنعتی دسترسی پیدا کنند.

نوشته شده در