Alphabetical list of goods and services (فهرست الفبایی کالاها و خدمات)

این اصطلاح در موافقتنامه نیس درمورد طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم مورد استعمال قرار گرفته است. این طبقه بندی متشکل از فهرست طبقات که عبارت است از ۳۴ طبقه برای کالاها و ۱۱ طبقه برای خدمات و فهرست الفبایی کالاها و خدمات. فهرست اخیرالذکر حاوی ۱۱۰۰۰ مورد است.
هر دو فهرست هرچند سال یک بار ، توسط کمیته تخصصی که همه کشورهای متعاهد موافقتنامه نیس در آن نماینده ای دارند اصلاح و تکمیل می شود. هشتمین نسخه طبقه بندی از اول ژانویه ۲۰۰۱ مورد اجرا در آمده است.

نوشته شده در