Patent applicant (متقاضی ورقه اختراع)

مخترع شخصا یا توسط وکیل یا نماینده خود می تواند برای اخذ ورقه اختراع مبادرت به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی نماید.

نوشته شده در