Fee renewal (هزینه تجدید)

براساس قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، برای تمدید مهلت اعتبار علامت معمولاً هزینه ای را از متقاضی دریافت می دارند.
در حقوق داخلی ایران، حق الثبت تمدید ثبت عالمت خارحی در یک طبقه ۱۲۰۰۰۰۰ریال و حق الثبت تمدید ثبت علامت ایرانی در یک طبقه ۲۸۰۰۰ ریال است.
همچنین حق الثبت تمدید ثبت علامت ایرانی در هر طبقه اضافی ۵۰۰۰ ریال و حق الثبت تمدید ثبت علامت خارجی در هر طبقه اضافی ۳۰۰۰۰ ریال است.

 

نوشته شده در