filing fee (هزینه ثبت)

برای ثبت اظهارنامه در رابطه با اختراع یا علائم تجاری و یا طرح های صنعتی ادارات مالکیت صنعتی هزینه را از متقاضی دریافت می کنند. به عنوان مثال در حقوق داخلی ایران حق الثبت اظهارنامه علامت ایرانی هر برگ ۳۰۰ ریال و حق الثبت اظهارنامه علامت خارجی ۱۰۰۰۰۰ ریال یا حق الثبت اظهارنامه اختراع ایرانی ۳۰۰ ریال و خارجی ۳۵۰۰ ریال است.

نوشته شده در