official Gazette of an industrial property (روزنامه رسمی مربوط به اداره مالکیت صنعتی)

ادارات مالکیت صنعتی معمولاً دارای روزنامه یا مجله ای هستند که آگهی مربوط به ثبت مقولات مربوط به مالیکت صنعتی در آنها چاپ می شود.
در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی، در ظرف سی روز از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی منتشر خواهد نمود. آگهی مزبور به امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی یک آگهی در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد. همچنین براساس ماده ۷ آیین نامه فوق الاشاره ، برای هر علامتی که تقاضای ثبت آن مورد قبول قرار گیرد شعبه ثبت شرکت ها و علائم تجارتی یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر خواهد نمود. آگهی مزبور شامل نام و نشانی صاحب علامت و علامت و خصوصیات آن و کالاهایی که علامت در مورد آنها به کار می رود خواهد بود.

 

نوشته شده در