بایگانی

Olympic symbol (سمبل المپیک)

این اصطلاح در معاهده نابرویی برای حمایت از نشان المپیک آمده است. این معاهده در سال ۱۹۸۱ میلادی به تصویب رسیده است. کلیه [بیشتر]