بایگانی

Mark associated (علامت مشترک)

در علامت مشترک دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از تعداد زیادی علامت تجاری متفاوت با خصوصیات مشترک استفاده کند. در [بیشتر]