بایگانی

fee (هزینه)

این لغت در اسناد مختلف وایپو مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در بند (۱) ماده ۱۵ آیین نامه معاهده همکاری [بیشتر]